KATILIMCI GRUPLAR
İstanbul Avrupa Yakası’nda ikamet eden 4-14 yaş arası üstün zekalı çocuklar, aileleri ve öğretmenleri.

GENEL AMAÇ
İstanbul Avrupa yakasında yer alan üstün zekalı çocukların eğitim yolu ile sıra dışı düşünme becerilerinin geliştirilmesi, bu çocukların ailesi ve öğretmenlerinin konuya yönelik bilinç düzeylerinin arttırılması ve gerekli alt yapı (atölye) hizmetlerinin oluşturularak toplumsal hayata aktif katkı sağlayan sıra dışı düşünme becerileri gelişmiş bireyler olmalarını sağlamayı amaçlar.

HİZMETLER

   • Projeye başvurusu olan 4-14 yaş arası öğrencilerden eğitsel tanılama çalışması olmayanların ücretsiz olarak eğitsel tanılama (zeka testi-yaratıcılık testi) çalışmaları yapılacaktır.
   • Değerlendirmeler neticesinde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler 4 ay içerisinde Zeka ve Akıl Oyunları – Sıra Dışı DüşünmeBecerileri – Bilim ve Deney – Robotik Uygulamaları – Drama  – Astronomi ve Uzay Bilimleri ve Problem Çözme atölyelerinde ücretsiz eğitimler alacaklardır.
   • Projeye dahil olan aileler için üstün zekalılık, sıradışı düşünme becerileri ve üstün zekalı çocuklarla yaşamak konuları üzerine seminerler düzenlenecektir.
   • Proje süresince öğretmenler için üstün zekalılık, sıradışı düşünme becerileri ve sınıf içi uygulamalar üzerine seminerler düzenlenecektir.